Học phí

TIẾNG TÂY BAN NHA THIẾU NHI

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ (VNĐ)

TIẾNG TÂY BAN NHA THIẾU NHI

A1.1

8 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

4.500.000đ/khóa.

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

KHÓA HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA THIẾU NHI 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

KHÓA HỌC 100% VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Zalo chat